Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 25165
Đang online: 145
Thông báo
Bệnh viện Tâm thần Long An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024
Xem tiếp
Bệnh viện Tâm thần Long An thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023
Xem tiếp
Bệnh viện Tâm thần Long An thông báo về việc phổ biến tài liệu kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023
Xem tiếp
Bệnh viện Tâm thần Long an thông báo: Yêu cầu mời chào giá gói thầu “Vật tư y tế - hóa chất năm 2023"
Xem tiếp
Bệnh viện Tâm thần Long An thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra sát hạch và triệu tập thí sinh dự kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn - Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023
Xem tiếp
Bệnh viện Tâm thần Long An thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023
Xem tiếp
Bệnh viện Tâm thần Long An thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023
Xem tiếp
Bệnh viện Tâm thần Long An thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023
Xem tiếp
Bệnh viện Tâm thần Long An thông báo về việc phổ biến tài liệu kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023
Xem tiếp
Bệnh viện Tâm thần Long An thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn – Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023
Xem tiếp
Các tin khác