Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 24911
Đang online: 158
BỆNH VIỆN TÂM THẦN LONG AN THÔNG BÁO: YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU " VẬT TƯ Y TẾ- HÓA CHẤT NĂM 2023"
24/10/2023
1353
Bệnh viện Tâm thần Long an thông báo: Yêu cầu mời chào giá gói thầu “Vật tư y tế - hóa chất năm 2023"
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Tâm Thần Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Vật tư y tế - hóa chất năm 2023”. Link thông báo đính kèm:

/Uploads/files/406_BVTT-KD_23-10-2023_MAU%20BG%20MS%20TBYT%20_BVTT_signed.pdf

/Uploads/files/406_BVTT-KD_23-10-2023_Th%C6%B0%20ch%C3%A0o%20gi%C3%A1_signed.pdf
Các tin khác