Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 25022
Đang online: 165
BỆNH VIỆN TÂM THẦN LONG AN THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHỔ BIẾN TÀI LIỆU KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2023
24/10/2023
1492
Bệnh viện Tâm thần Long An thông báo về việc phổ biến tài liệu kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023
Bệnh viện Tâm thần Long An thông báo về việc phổ biến tài liệu kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023. Link đính kèm:

/Uploads/files/441_TB-BVTT-H%C4%90TD_24-10-2023_TB%20PHO%20BIEN%20TAI%20LIEU%20PHONG%20VAN%20VC%20DOT%202_2023_signed.pdf
Các tin khác